Cầu thủ
Tấn Tài Huỳnh
tiền vệ (Cong An Ha Noi)
Tuổi: 29 (17.08.1994)

Tấn Tài Huỳnh