Cầu thủ
Tấn Trường Bùi
thủ môn (Hà Nội FC)
Tuổi: 37 (19.02.1986)

Tấn Trường Bùi