Cầu thủ
Thanh Bình Đinh
tiền đạo (HAGL)
Tuổi: 25 (19.03.1998)

Thanh Bình Đinh