Cầu thủ
Thành Lương Phạm
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 35 (10.09.1988)

Thành Lương Phạm