Cầu thủ
Tuấn Anh Nguyễn
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 28 (16.05.1995)

Tuấn Anh Nguyễn