Cầu thủ
Tuấn Hải Phạm
tiền đạo (Hà Nội FC)
Tuổi: 25 (19.05.1998)

Tuấn Hải Phạm