Cầu thủ
Tuấn Linh Huỳnh
thủ môn (HAGL)
Tuổi: 32 (17.04.1991)

Tuấn Linh Huỳnh