Cầu thủ
Văn Anh Nguyễn
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 27 (20.10.1996)

Văn Anh Nguyễn