Cầu thủ
Văn Công Nguyễn
thủ môn (Hà Nội FC)
Tuổi: 31 (01.08.1992)

Văn Công Nguyễn