Cầu thủ
Văn Cường Phạm
thủ môn (Đà Nẵng)
Tuổi: 33 (19.07.1990)

Văn Cường Phạm