Cầu thủ
Văn Dũng Nguyễn
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 29 (14.04.1994)

Văn Dũng Nguyễn