Cầu thủ
Văn Hùng Le
hậu vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 23 (26.08.2000)

Văn Hùng Le