Cầu thủ
Văn Kiên Trần
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 27 (13.05.1996)

Văn Kiên Trần