Cầu thủ
Văn Quyết Nguyễn
tiền đạo (Hà Nội FC)
Tuổi: 32 (27.06.1991)

Văn Quyết Nguyễn