Cầu thủ
Văn Sơn Vũ
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 20 (02.01.2003)

Văn Sơn Vũ