Cầu thủ
Văn Thái Quý Trương
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 26 (22.08.1997)

Văn Thái Quý Trương