Cầu thủ
Văn Triệu Nguyễn
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 21 (17.01.2003)

Văn Triệu Nguyễn