Cầu thủ
Văn Tùng Nguyen
tiền đạo (Hà Nội FC)
Tuổi: 22 (02.06.2001)

Văn Tùng Nguyen