Cầu thủ
Văn Vĩ Nguyễn
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 25 (12.02.1998)

Văn Vĩ Nguyễn