Cầu thủ
Văn Xuân Lê
hậu vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 24 (27.02.1999)

Văn Xuân Lê