Cầu thủ
Victor Lindelof
hậu vệ (Manchester United)
Tuổi: 29 (17.07.1994)

Victor Lindelof