Cầu thủ
Vũ Hải Phan Đinh
thủ môn (HAGL)
Tuổi: 30 (06.06.1994)

Vũ Hải Phan Đinh