Chuyển nhượng Abdish-Ata 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
25.03.2024
Arslanbek uulu Bekzhan
Cho mượn
Ilbirs
18.02.2024
Mustafin Temur
Cầu thủ Tự do
D. Bryansk
14.02.2024
Saliev Askarbek
Chuyển nhượng
Deltras Sidoarjo
14.02.2024
Sagynbaev Bekzhan
Cầu thủ Tự do
Dordoi Bishkek
05.02.2024
Muhadow Suleyman
Cầu thủ Tự do
Dordoi Bishkek
31.01.2024
Kozhukhar Ilya
Chuyển nhượng
Kirov
17.01.2024
Duvanaev Mark
Cầu thủ Tự do
Dordoi Bishkek
17.01.2024
Sarykbaev Nurlanbek
Cầu thủ Tự do
Alay Osh
01.01.2024
Shamurzaev Amantur
Cầu thủ Tự do
Alay Osh
31.12.2023
Yaghr Emmanuel
Cầu thủ Tự do
Din. Samarkand
04.10.2023
Bekberdinov Arslan
Chuyển nhượng
21.09.2023
Kadyrbekov Kutman
Chuyển nhượng
Dordoi Bishkek
30.08.2023
Tskanyan Sergey Dmitrievich
Cầu thủ Tự do
Kholding
29.07.2023
Uzdenov Magamed
Cầu thủ Tự do
Alga
27.07.2023
Kamolidin Tashiev
Cầu thủ Tự do
Talant
14.02.2024
Saliev Askarbek
Chuyển nhượng
Deltras Sidoarjo
14.02.2024
Sagynbaev Bekzhan
Cầu thủ Tự do
Dordoi Bishkek
05.02.2024
Muhadow Suleyman
Cầu thủ Tự do
Dordoi Bishkek
17.01.2024
Duvanaev Mark
Cầu thủ Tự do
Dordoi Bishkek
17.01.2024
Sarykbaev Nurlanbek
Cầu thủ Tự do
Alay Osh
01.01.2024
Shamurzaev Amantur
Cầu thủ Tự do
Alay Osh
04.10.2023
Bekberdinov Arslan
Chuyển nhượng
21.09.2023
Kadyrbekov Kutman
Chuyển nhượng
Dordoi Bishkek
29.07.2023
Uzdenov Magamed
Cầu thủ Tự do
Alga
25.03.2024
Arslanbek uulu Bekzhan
Cho mượn
Ilbirs
18.02.2024
Mustafin Temur
Cầu thủ Tự do
D. Bryansk
31.01.2024
Kozhukhar Ilya
Chuyển nhượng
Kirov
31.12.2023
Yaghr Emmanuel
Cầu thủ Tự do
Din. Samarkand
30.08.2023
Tskanyan Sergey Dmitrievich
Cầu thủ Tự do
Kholding