Chuyển nhượng African Stars 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
25.01.2024
Kamatuka Edmar
Chuyển nhượng
Sekhukhune
09.08.2023
Kamatuka Joslin
Cầu thủ Tự do
Maritzburg Utd
01.07.2023
Kambanda Edmund
Chuyển nhượng
13.04.2023
Youssouf Ibroihim
Chuyển nhượng
TS Sporting
03.02.2023
Kamatuka Joslin
Chuyển nhượng
Baroka
26.01.2023
Kambato Uetuuru
Chuyển nhượng
01.07.2022
Ndisiro Kamaijanda
Tự đào tạo
Venda
01.07.2022
Kamatuka Edmar
Chuyển nhượng
Ramblers
01.07.2022
Stephanus Willy
Chuyển nhượng
Lusaka Dynamos
30.06.2022
Mbewe Chrispen
Cầu thủ Tự do
04.02.2022
Papama Marcel
Chuyển nhượng
Jwaneng Galaxy
31.12.2019
Youssouf Ibroihim
Chuyển nhượng
Volcan Club
08.01.2019
Youssouf Ibroihim
Chuyển nhượng
Volcan Club
01.01.2019
Papama Marcel
Cầu thủ Tự do
UNAM
01.01.2018
Mbewe Chrispen
Chuyển nhượng
Gilport Lions
01.07.2023
Kambanda Edmund
Chuyển nhượng
13.04.2023
Youssouf Ibroihim
Chuyển nhượng
TS Sporting
03.02.2023
Kamatuka Joslin
Chuyển nhượng
Baroka
26.01.2023
Kambato Uetuuru
Chuyển nhượng
01.07.2022
Ndisiro Kamaijanda
Tự đào tạo
Venda
01.07.2022
Kamatuka Edmar
Chuyển nhượng
Ramblers
01.07.2022
Stephanus Willy
Chuyển nhượng
Lusaka Dynamos
08.01.2019
Youssouf Ibroihim
Chuyển nhượng
Volcan Club
01.01.2019
Papama Marcel
Cầu thủ Tự do
UNAM
01.01.2018
Mbewe Chrispen
Chuyển nhượng
Gilport Lions
25.01.2024
Kamatuka Edmar
Chuyển nhượng
Sekhukhune
09.08.2023
Kamatuka Joslin
Cầu thủ Tự do
Maritzburg Utd
30.06.2022
Mbewe Chrispen
Cầu thủ Tự do
04.02.2022
Papama Marcel
Chuyển nhượng
Jwaneng Galaxy