Chuyển nhượng Al Nahda 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.01.2024
Bwalya Walter
Cầu thủ Tự do
Al Ahly
02.10.2023
Fawaz Abdullah
Chuyển nhượng
Al Nasr
22.09.2023
Fawaz Abdullah
Chuyển nhượng
Al Nasr
18.09.2023
Al Shamousi
Chuyển nhượng
Saham
08.09.2023
Ngede Junior
Cầu thủ Tự do
Dynamo Brest
01.09.2023
Bensaha Billel
Cầu thủ Tự do
Biskra
21.08.2023
Al Hosni Mohamed Khasib Sulaiyam
Chuyển nhượng
Al Nasr
14.08.2023
Al Balushi Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Shabab
10.08.2023
Al-Saadi Youssef
Chuyển nhượng
Sohar
01.08.2023
Al Gheilani Abdul Aziz
Cầu thủ Tự do
Al Seeb
31.07.2023
Al Habashi Ghanem
Chuyển nhượng
Al Nasr
22.07.2023
Al Sabhi Issam
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
19.07.2023
Al Ghabshi Omar
Chuyển nhượng
11.07.2023
Al Salti Omar
Chuyển nhượng
Al Orouba
07.07.2023
Al Yahyaei Salaah
Chuyển nhượng
Al Seeb
13.01.2024
Bwalya Walter
Cầu thủ Tự do
Al Ahly
02.10.2023
Fawaz Abdullah
Chuyển nhượng
Al Nasr
18.09.2023
Al Shamousi
Chuyển nhượng
Saham
08.09.2023
Ngede Junior
Cầu thủ Tự do
Dynamo Brest
01.09.2023
Bensaha Billel
Cầu thủ Tự do
Biskra
21.08.2023
Al Hosni Mohamed Khasib Sulaiyam
Chuyển nhượng
Al Nasr
01.08.2023
Al Gheilani Abdul Aziz
Cầu thủ Tự do
Al Seeb
31.07.2023
Al Habashi Ghanem
Chuyển nhượng
Al Nasr
22.07.2023
Al Sabhi Issam
Chuyển nhượng
Al Suwaiq
19.07.2023
Al Ghabshi Omar
Chuyển nhượng
11.07.2023
Al Salti Omar
Chuyển nhượng
Al Orouba
07.07.2023
Al Yahyaei Salaah
Chuyển nhượng
Al Seeb
22.09.2023
Fawaz Abdullah
Chuyển nhượng
Al Nasr
14.08.2023
Al Balushi Abdullah
Chuyển nhượng
Al-Shabab