Chuyển nhượng Al Taawon 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.01.2024
Baker Mohammed
Chuyển nhượng
30.01.2024
Mahzari Mohammed
Cho mượn
Al Ettifaq
30.01.2024
Abdulrahman Mohammed
Chuyển nhượng
Jeddah
30.01.2024
Al Kuwaykibi Mohammed
Cho mượn
Al Ettifaq
30.01.2024
Guanca Cristian
Cho mượn
Al Shabab
25.01.2024
Medran Alvaro
Chuyển nhượng
Al Ettifaq
24.01.2024
Aboulshamat Saleh
Cho mượn
Al Qadisiya
24.01.2024
Saleh Waheb
Cho mượn
Al Qadisiya
01.01.2024
Al Shuayl Ibrahim
Chuyển nhượng
Al Qadisiya
12.09.2023
Al Johani Rayan
Cho mượn
Al Bukayriyah
11.09.2023
Yahya Sulaiman
Cho mượn
Al-Qaisumah
11.09.2023
Hawsawi Motaz
Cầu thủ Tự do
Ohod
10.09.2023
Al Hammad Abdullah
Cho mượn
Al Najma
09.09.2023
Al-Dawsari Mohammed
Cho mượn
Al Bukayriyah
07.09.2023
Al Amri Hassan
Chuyển nhượng
Al Taee
30.01.2024
Baker Mohammed
Chuyển nhượng
30.01.2024
Mahzari Mohammed
Cho mượn
Al Ettifaq
30.01.2024
Abdulrahman Mohammed
Chuyển nhượng
Jeddah
30.01.2024
Al Kuwaykibi Mohammed
Cho mượn
Al Ettifaq
30.01.2024
Guanca Cristian
Cho mượn
Al Shabab
24.01.2024
Aboulshamat Saleh
Cho mượn
Al Qadisiya
24.01.2024
Saleh Waheb
Cho mượn
Al Qadisiya
01.01.2024
Al Shuayl Ibrahim
Chuyển nhượng
Al Qadisiya
25.01.2024
Medran Alvaro
Chuyển nhượng
Al Ettifaq
12.09.2023
Al Johani Rayan
Cho mượn
Al Bukayriyah
11.09.2023
Yahya Sulaiman
Cho mượn
Al-Qaisumah
11.09.2023
Hawsawi Motaz
Cầu thủ Tự do
Ohod
10.09.2023
Al Hammad Abdullah
Cho mượn
Al Najma
09.09.2023
Al-Dawsari Mohammed
Cho mượn
Al Bukayriyah