Chuyển nhượng Almeria 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
14.07.2024
Viera Jonathan
Cầu thủ Tự do
Khorfakkan
11.07.2024
Sola Arnau
Cho mượn
Villarreal
04.07.2024
Baba Iddrisu
Cầu thủ Tự do
Mallorca
03.07.2024
Melamed Nico
Cầu thủ Tự do
Espanyol
01.07.2024
Langa Bruno
Chuyển nhượng
Chaves
01.07.2024
Maximiano Luis
Chuyển nhượng
Lazio
30.06.2024
Sanca Marciano
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Alcorcon
30.06.2024
Kaiky
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Albacete
30.06.2024
Romero Luka
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AC Milan
30.06.2024
Langa Bruno
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Chaves
30.06.2024
Gui Guedes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FC Porto
30.06.2024
Sola Arnau
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FC Cartagena SAD
30.06.2024
Svidersky Martin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Murcia
30.06.2024
Puigmal Arnau
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Elche
30.06.2024
Appiah Arvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rotherham
04.07.2024
Baba Iddrisu
Cầu thủ Tự do
Mallorca
03.07.2024
Melamed Nico
Cầu thủ Tự do
Espanyol
01.07.2024
Langa Bruno
Chuyển nhượng
Chaves
01.07.2024
Maximiano Luis
Chuyển nhượng
Lazio
30.06.2024
Sanca Marciano
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Alcorcon
30.06.2024
Kaiky
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Albacete
30.06.2024
Gui Guedes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FC Porto
30.06.2024
Sola Arnau
Trở về từ hợp đồng cho mượn
FC Cartagena SAD
30.06.2024
Svidersky Martin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Murcia
30.06.2024
Puigmal Arnau
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Elche
30.06.2024
Appiah Arvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Rotherham
14.07.2024
Viera Jonathan
Cầu thủ Tự do
Khorfakkan
11.07.2024
Sola Arnau
Cho mượn
Villarreal
30.06.2024
Romero Luka
Trở về từ hợp đồng cho mượn
AC Milan