Chuyển nhượng Altona 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.01.2024
Gries Michael
Cầu thủ Tự do
Norderstedt
28.08.2023
Przondziono Gianluca
Cầu thủ Tự do
Lohne
28.08.2023
Tobinski Rasmus
Cầu thủ Tự do
Kilia Kiel
01.07.2023
Sulejmani Veli
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Baur Gideon
Cầu thủ Tự do
Heeslinger
01.07.2023
El-Nemr Bilael-Pascal
Cầu thủ Tự do
Curslack-Neuengamme
01.07.2023
Glissmann Lenny
Cầu thủ Tự do
Holstein Kiel
01.07.2023
Ampofo Ezra
Cầu thủ Tự do
St. Pauli
01.07.2023
Lohman Dennis
Chuyển nhượng
SC Victoria Hamburg
01.07.2023
Ajkic Selim
Cầu thủ Tự do
Heeslinger
30.06.2023
Prinz von Anhalt Kevin
Cầu thủ Tự do
Norderstedt
30.06.2023
Behrmann Theo Aljoscha
Cầu thủ Tự do
SC Weiche-08
30.06.2023
Gries Michael
Cầu thủ Tự do
Norderstedt
30.06.2023
Gyamenah Randy Manu
Chuyển nhượng
RW Koblenz
01.01.2023
Wachter Jeremy
Chuyển nhượng
31.01.2024
Gries Michael
Cầu thủ Tự do
Norderstedt
28.08.2023
Przondziono Gianluca
Cầu thủ Tự do
Lohne
28.08.2023
Tobinski Rasmus
Cầu thủ Tự do
Kilia Kiel
01.07.2023
Sulejmani Veli
Cầu thủ Tự do
01.07.2023
Baur Gideon
Cầu thủ Tự do
Heeslinger
01.07.2023
El-Nemr Bilael-Pascal
Cầu thủ Tự do
Curslack-Neuengamme
01.07.2023
Glissmann Lenny
Cầu thủ Tự do
Holstein Kiel
01.07.2023
Ampofo Ezra
Cầu thủ Tự do
St. Pauli
01.07.2023
Lohman Dennis
Chuyển nhượng
SC Victoria Hamburg
01.07.2023
Ajkic Selim
Cầu thủ Tự do
Heeslinger
01.01.2023
Wachter Jeremy
Chuyển nhượng
30.06.2023
Prinz von Anhalt Kevin
Cầu thủ Tự do
Norderstedt
30.06.2023
Behrmann Theo Aljoscha
Cầu thủ Tự do
SC Weiche-08
30.06.2023
Gries Michael
Cầu thủ Tự do
Norderstedt