Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Arsenal 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
27.09.2023
Lannin-Sweet James
Tự đào tạo
10.09.2023
Akinola Tim
Chuyển nhượng
Al Bidda
09.09.2023
Flores Marcelo
Chuyển nhượng
U.A.N.L.- Tigres
07.09.2023
Pepe Nicolas
Cầu thủ Tự do
Trabzonspor
05.09.2023
Alebiosu Ryan
Chuyển nhượng
Kortrijk
04.09.2023
Kirk Alex
Cho mượn
Bromley
04.09.2023
Taylor-Hart Kido
Cho mượn
Bromley
01.09.2023
Okonkwo Brian
Cho mượn
Leatherhead
01.09.2023
Butler-Oyedeji Nathan
Cho mượn
Cheltenham
01.09.2023
Rekik Omar
Cho mượn
Wigan
01.09.2023
Tavares Nuno
Cho mượn
Nottingham
01.09.2023
Lokonga Albert Sambi
Cho mượn
Luton
01.09.2023
Okonkwo Arthur
Cho mượn
Wrexham
31.08.2023
M'Hand Salah
Cho mượn
Den Bosch
31.08.2023
Holding Rob
Chuyển nhượng
Crystal Palace
27.09.2023
Lannin-Sweet James
Tự đào tạo
10.09.2023
Akinola Tim
Chuyển nhượng
Al Bidda
09.09.2023
Flores Marcelo
Chuyển nhượng
U.A.N.L.- Tigres
07.09.2023
Pepe Nicolas
Cầu thủ Tự do
Trabzonspor
05.09.2023
Alebiosu Ryan
Chuyển nhượng
Kortrijk
04.09.2023
Kirk Alex
Cho mượn
Bromley
04.09.2023
Taylor-Hart Kido
Cho mượn
Bromley
01.09.2023
Okonkwo Brian
Cho mượn
Leatherhead
01.09.2023
Butler-Oyedeji Nathan
Cho mượn
Cheltenham
01.09.2023
Rekik Omar
Cho mượn
Wigan
01.09.2023
Tavares Nuno
Cho mượn
Nottingham
01.09.2023
Lokonga Albert Sambi
Cho mượn
Luton
01.09.2023
Okonkwo Arthur
Cho mượn
Wrexham
31.08.2023
M'Hand Salah
Cho mượn
Den Bosch