• Aston Villa
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Aston Villa 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
19.07.2024
Philogene Jaden
Chuyển nhượng
Hull
15.07.2024
Sinisalo Viljami
Chuyển nhượng
Celtic
14.07.2024
Revan Seb
Chuyển nhượng
Wrexham
13.07.2024
Chambers Calum
Cầu thủ Tự do
Cardiff
11.07.2024
Archer Cameron
Chuyển nhượng
Sheffield Utd
10.07.2024
Coutinho Philippe
Cho mượn
Vasco
01.07.2024
Allan Jack
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Barrenechea Enzo
Chuyển nhượng
Juventus
01.07.2024
Iling Junior Samuel
Chuyển nhượng
Juventus
01.07.2024
Dobbin Lewis
Chuyển nhượng
Everton
01.07.2024
Maatsen Ian
Chuyển nhượng
Chelsea
01.07.2024
Barkley Ross
Chuyển nhượng
Luton
30.06.2024
Nedeljkovic Kosta
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Crvena zvezda
30.06.2024
Kellyman Omari
Chuyển nhượng
Chelsea
30.06.2024
Feeney Joshua
Trở về từ hợp đồng cho mượn
R. Union
19.07.2024
Philogene Jaden
Chuyển nhượng
Hull
11.07.2024
Archer Cameron
Chuyển nhượng
Sheffield Utd
01.07.2024
Allan Jack
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Barrenechea Enzo
Chuyển nhượng
Juventus
01.07.2024
Iling Junior Samuel
Chuyển nhượng
Juventus
01.07.2024
Dobbin Lewis
Chuyển nhượng
Everton
01.07.2024
Maatsen Ian
Chuyển nhượng
Chelsea
01.07.2024
Barkley Ross
Chuyển nhượng
Luton
30.06.2024
Nedeljkovic Kosta
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Crvena zvezda
30.06.2024
Feeney Joshua
Trở về từ hợp đồng cho mượn
R. Union
15.07.2024
Sinisalo Viljami
Chuyển nhượng
Celtic
14.07.2024
Revan Seb
Chuyển nhượng
Wrexham
13.07.2024
Chambers Calum
Cầu thủ Tự do
Cardiff
10.07.2024
Coutinho Philippe
Cho mượn
Vasco