Chuyển nhượng Bình Định 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
03.04.2024
Đỗ Thanh Thịnh
Chuyển nhượng
Nam Định
30.03.2024
Nguyễn Hùng Thiện Đức
Chuyển nhượng
Bình Dương
01.03.2024
Huỳnh Tiến Đạt
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
27.02.2024
Huỳnh Tuấn Linh
Cầu thủ Tự do
HAGL
27.02.2024
Joao Mario
Cầu thủ Tự do
HAGL
30.01.2024
Le Viktor
Chuyển nhượng
Hà Tĩnh
09.10.2023
Ngô Hồng Phước
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
07.10.2023
Alan Grafite
Chuyển nhượng
Vila Nova FC
07.10.2023
Leo Artur
Cầu thủ Tự do
Figueirense
01.10.2023
Vũ Xuân Cường
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
30.09.2023
Lý Công Hoàng Anh
Cầu thủ Tự do
Nam Định
30.09.2023
Nguyễn Tiến Duy
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
26.09.2023
Vũ Minh Tuấn
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
01.09.2023
Nguyễn Văn Đức
Chuyển nhượng
Hà Tĩnh
01.09.2023
Phạm Minh Nghĩa
Chuyển nhượng
Nam Định
30.03.2024
Nguyễn Hùng Thiện Đức
Chuyển nhượng
Bình Dương
27.02.2024
Huỳnh Tuấn Linh
Cầu thủ Tự do
HAGL
27.02.2024
Joao Mario
Cầu thủ Tự do
HAGL
09.10.2023
Ngô Hồng Phước
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
07.10.2023
Alan Grafite
Chuyển nhượng
Vila Nova FC
07.10.2023
Leo Artur
Cầu thủ Tự do
Figueirense
01.10.2023
Vũ Xuân Cường
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
26.09.2023
Vũ Minh Tuấn
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
01.09.2023
Nguyễn Văn Đức
Chuyển nhượng
Hà Tĩnh
01.09.2023
Phạm Minh Nghĩa
Chuyển nhượng
Nam Định
03.04.2024
Đỗ Thanh Thịnh
Chuyển nhượng
Nam Định
01.03.2024
Huỳnh Tiến Đạt
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
30.01.2024
Le Viktor
Chuyển nhượng
Hà Tĩnh
30.09.2023
Lý Công Hoàng Anh
Cầu thủ Tự do
Nam Định