Chuyển nhượng Bình Dương 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
23.03.2024
Trần Cyrus
Chuyển nhượng
Albion San Diego
02.03.2024
Huỳnh Tiến Đạt
Cầu thủ Tự do
Bình Định
01.03.2024
Hà Trung Hậu
Cho mượn
Đồng Tháp
29.02.2024
Elogo Guintangui Arsene
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
27.02.2024
Onoja Joseph
Cầu thủ Tự do
Rivers United
26.02.2024
Ryan Ryan
Chuyển nhượng
Hà Nội FC
26.02.2024
Ibara Doniama Prince Vinny
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
01.02.2024
Charles Atshimene
Chuyển nhượng
Bylis
09.10.2023
Minh Trong Vo
Chuyển nhượng
Đồng Tháp
09.10.2023
Elogo Guintangui Arsene
Cầu thủ Tự do
Le Puy-en-Velay
05.10.2023
Nguyễn Tuấn Mạnh
Chuyển nhượng
Khánh Hòa
30.09.2023
Lưu Tự Nhân
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
27.09.2023
Jan
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
26.09.2023
Ryan Ryan
Chuyển nhượng
Khánh Hòa
23.09.2023
Nguyen Van Do
Chuyển nhượng
Binh Thuan
23.03.2024
Trần Cyrus
Chuyển nhượng
Albion San Diego
02.03.2024
Huỳnh Tiến Đạt
Cầu thủ Tự do
Bình Định
27.02.2024
Onoja Joseph
Cầu thủ Tự do
Rivers United
01.02.2024
Charles Atshimene
Chuyển nhượng
Bylis
09.10.2023
Minh Trong Vo
Chuyển nhượng
Đồng Tháp
09.10.2023
Elogo Guintangui Arsene
Cầu thủ Tự do
Le Puy-en-Velay
27.09.2023
Jan
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
26.09.2023
Ryan Ryan
Chuyển nhượng
Khánh Hòa
23.09.2023
Nguyen Van Do
Chuyển nhượng
Binh Thuan
01.03.2024
Hà Trung Hậu
Cho mượn
Đồng Tháp
29.02.2024
Elogo Guintangui Arsene
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
26.02.2024
Ryan Ryan
Chuyển nhượng
Hà Nội FC
26.02.2024
Ibara Doniama Prince Vinny
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
05.10.2023
Nguyễn Tuấn Mạnh
Chuyển nhượng
Khánh Hòa