Chuyển nhượng Chelsea 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.05.2024
Crampton Kai
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Concord
31.05.2024
Burstow Mason
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sunderland
31.05.2024
Matos Alex
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Huddersfield
31.05.2024
Hutchinson Omari
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ipswich
31.05.2024
Beech Eddie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gateshead
31.05.2024
Fofana David Datro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Burnley
31.05.2024
Vale Harvey
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bristol Rovers
31.05.2024
Humphreys Bashir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Swansea
31.05.2024
Anjorin Faustino
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Portsmouth
31.05.2024
Cumming Jamie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Oxford Utd
14.04.2024
Dyer Kiano
Chuyển nhượng
29.02.2024
Bergstrom Lucas
Cho mượn
Brommapojkarna
28.02.2024
Murray-Campbell Harrison
Chuyển nhượng
26.02.2024
Gee Billy
Cầu thủ Tự do
24.02.2024
Gee Billy
Tự đào tạo
31.05.2024
Crampton Kai
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Concord
31.05.2024
Burstow Mason
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sunderland
31.05.2024
Matos Alex
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Huddersfield
31.05.2024
Hutchinson Omari
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ipswich
31.05.2024
Beech Eddie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gateshead
31.05.2024
Fofana David Datro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Burnley
31.05.2024
Vale Harvey
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Bristol Rovers
31.05.2024
Humphreys Bashir
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Swansea
31.05.2024
Anjorin Faustino
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Portsmouth
31.05.2024
Cumming Jamie
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Oxford Utd
14.04.2024
Dyer Kiano
Chuyển nhượng
28.02.2024
Murray-Campbell Harrison
Chuyển nhượng
24.02.2024
Gee Billy
Tự đào tạo
29.02.2024
Bergstrom Lucas
Cho mượn
Brommapojkarna