Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Chelsea 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
03.09.2023
Moreira Diego
Cho mượn
Lyon
02.09.2023
Curd Ted
Cho mượn
Hashtag
01.09.2023
Burstow Mason
Cho mượn
Sunderland
01.09.2023
Humphreys Bashir
Cho mượn
Swansea
01.09.2023
Palmer Cole
Chuyển nhượng
Manchester City
31.08.2023
Sturge Zak
Cho mượn
Peterborough
31.08.2023
Anjorin Faustino
Cho mượn
Portsmouth
31.08.2023
Hudson-Odoi Callum
Chuyển nhượng
Nottingham
30.08.2023
Lukaku Romelu
Cho mượn
AS Roma
26.08.2023
Petrovic Djordje
Chuyển nhượng
New England Revolution
25.08.2023
Andrey Santos
Cho mượn
Nottingham
24.08.2023
Deivid Washington
Chuyển nhượng
Santos
22.08.2023
Hall Lewis
Cho mượn
Newcastle
21.08.2023
Harrison Ollie
Chuyển nhượng
19.08.2023
Ziyech Hakim
Cho mượn
Galatasaray
01.09.2023
Palmer Cole
Chuyển nhượng
Manchester City
26.08.2023
Petrovic Djordje
Chuyển nhượng
New England Revolution
24.08.2023
Deivid Washington
Chuyển nhượng
Santos
21.08.2023
Harrison Ollie
Chuyển nhượng
03.09.2023
Moreira Diego
Cho mượn
Lyon
02.09.2023
Curd Ted
Cho mượn
Hashtag
01.09.2023
Burstow Mason
Cho mượn
Sunderland
01.09.2023
Humphreys Bashir
Cho mượn
Swansea
31.08.2023
Sturge Zak
Cho mượn
Peterborough
31.08.2023
Anjorin Faustino
Cho mượn
Portsmouth
31.08.2023
Hudson-Odoi Callum
Chuyển nhượng
Nottingham
30.08.2023
Lukaku Romelu
Cho mượn
AS Roma
25.08.2023
Andrey Santos
Cho mượn
Nottingham
22.08.2023
Hall Lewis
Cho mượn
Newcastle