Chuyển nhượng Cholet 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.01.2024
Chegra Ivane
Cho mượn
AC Ajaccio
26.01.2024
Santini Jeremy
Cầu thủ Tự do
Orleans
25.01.2024
Misiatu Stacy
Chuyển nhượng
Bourges 18
23.01.2024
Diaby Moussa
Cầu thủ Tự do
Andrezieux
10.01.2024
Najim Ilyes
Cho mượn
Caen
10.01.2024
Hafidi Hamza
Cầu thủ Tự do
La Nucia
07.01.2024
Cisse Mohamed
Cầu thủ Tự do
07.01.2024
Sidibe Makan
Cầu thủ Tự do
07.01.2024
Belaid Tijani
Cầu thủ Tự do
02.01.2024
Khoutri Hichem
Cầu thủ Tự do
GOAL FC
01.01.2024
Dembele Aliou
Chuyển nhượng
Amiens
17.12.2023
Ngouabi Lougagui Jason
Cầu thủ Tự do
12.12.2023
Secchi Thomas
Cầu thủ Tự do
Rodez
21.09.2023
Bafounta Kamal
Cho mượn
Lorient
12.09.2023
Quarshie Jeffrey
Cầu thủ Tự do
Sedan
31.01.2024
Chegra Ivane
Cho mượn
AC Ajaccio
26.01.2024
Santini Jeremy
Cầu thủ Tự do
Orleans
10.01.2024
Najim Ilyes
Cho mượn
Caen
10.01.2024
Hafidi Hamza
Cầu thủ Tự do
La Nucia
02.01.2024
Khoutri Hichem
Cầu thủ Tự do
GOAL FC
01.01.2024
Dembele Aliou
Chuyển nhượng
Amiens
12.12.2023
Secchi Thomas
Cầu thủ Tự do
Rodez
21.09.2023
Bafounta Kamal
Cho mượn
Lorient
12.09.2023
Quarshie Jeffrey
Cầu thủ Tự do
Sedan
25.01.2024
Misiatu Stacy
Chuyển nhượng
Bourges 18
23.01.2024
Diaby Moussa
Cầu thủ Tự do
Andrezieux
07.01.2024
Cisse Mohamed
Cầu thủ Tự do
07.01.2024
Sidibe Makan
Cầu thủ Tự do
07.01.2024
Belaid Tijani
Cầu thủ Tự do