Chuyển nhượng Đà Nẵng 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
31.12.2023
Nguyễn Thanh Bình
Kết thúc Sự nghiệp
24.12.2023
Vương Hoàng Sơn
Chuyển nhượng
TTBD Phù Đổng
07.10.2023
Hoàng Minh Tâm
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
01.10.2023
Tran Pham Bao Tuan
Cho mượn
Viettel
22.09.2023
Dang Steven
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
20.09.2023
Lucao
Chuyển nhượng
Hải Phòng
15.09.2023
Trịnh Hoa Hùng
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
12.09.2023
Nguyen Minh Quang
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
11.09.2023
Lâm Anh Quang
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
04.09.2023
Wilson Brandon
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
04.09.2023
Nguyễn Hữu Dũng
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
01.09.2023
Nguyen Dang Duong
Cho mượn
Viettel
01.09.2023
Trần Hoàng Sơn
Cho mượn
Viettel
31.08.2023
Phạm Xuan Tao
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Quảng Nam
31.08.2023
Nguyen Kim Quang
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Phú Thọ
24.12.2023
Vương Hoàng Sơn
Chuyển nhượng
TTBD Phù Đổng
01.10.2023
Tran Pham Bao Tuan
Cho mượn
Viettel
22.09.2023
Dang Steven
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
15.09.2023
Trịnh Hoa Hùng
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
12.09.2023
Nguyen Minh Quang
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
04.09.2023
Nguyễn Hữu Dũng
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
01.09.2023
Nguyen Dang Duong
Cho mượn
Viettel
01.09.2023
Trần Hoàng Sơn
Cho mượn
Viettel
31.08.2023
Phạm Xuan Tao
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Quảng Nam
31.08.2023
Nguyen Kim Quang
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Phú Thọ
31.12.2023
Nguyễn Thanh Bình
Kết thúc Sự nghiệp
07.10.2023
Hoàng Minh Tâm
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
20.09.2023
Lucao
Chuyển nhượng
Hải Phòng
11.09.2023
Lâm Anh Quang
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh