Chuyển nhượng Eskhata 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.03.2024
Khotam Shavkati
Cầu thủ Tự do
Persipa Pati
28.02.2024
Yusupov Suhrobkhuja
Cầu thủ Tự do
CSKA Pomir Dushanbe
28.02.2024
Inoyatullo Shakhriyori
Cầu thủ Tự do
Ravshan
28.02.2024
Mukhammadsharifi Saidkhodzha
Cầu thủ Tự do
Ravshan
28.02.2024
Safarov Amirdzhon
Cầu thủ Tự do
Ravshan
28.02.2024
Firdavs Chakalov
Cầu thủ Tự do
Khujand
28.02.2024
Ergashev Dzhakhongir
Cầu thủ Tự do
Khujand
27.02.2024
Nurmatov Khuseyn
Cầu thủ Tự do
Khosilot Parkhar
05.02.2024
Zaripov Bakhtiyor
Cầu thủ Tự do
Ravshan
25.07.2023
Sanginboev Bokhirdzon
Cầu thủ Tự do
Khujand
25.07.2023
Fatchulojev Fathullo
Cầu thủ Tự do
Rahmatgonj MFS
24.07.2023
Bozorov Dilshod
Cầu thủ Tự do
Khujand
20.07.2023
Imomnazarov Daler
Cầu thủ Tự do
Istiqlol Dushanbe
20.07.2023
Kovussho Sayedi
Cầu thủ Tự do
Istiqlol Dushanbe
18.07.2023
Asrorov Siyovush
Cầu thủ Tự do
Istiqlol Dushanbe
13.03.2024
Khotam Shavkati
Cầu thủ Tự do
Persipa Pati
28.02.2024
Yusupov Suhrobkhuja
Cầu thủ Tự do
CSKA Pomir Dushanbe
28.02.2024
Inoyatullo Shakhriyori
Cầu thủ Tự do
Ravshan
28.02.2024
Mukhammadsharifi Saidkhodzha
Cầu thủ Tự do
Ravshan
28.02.2024
Safarov Amirdzhon
Cầu thủ Tự do
Ravshan
28.02.2024
Firdavs Chakalov
Cầu thủ Tự do
Khujand
28.02.2024
Ergashev Dzhakhongir
Cầu thủ Tự do
Khujand
25.07.2023
Fatchulojev Fathullo
Cầu thủ Tự do
Rahmatgonj MFS
20.07.2023
Imomnazarov Daler
Cầu thủ Tự do
Istiqlol Dushanbe
20.07.2023
Kovussho Sayedi
Cầu thủ Tự do
Istiqlol Dushanbe
18.07.2023
Asrorov Siyovush
Cầu thủ Tự do
Istiqlol Dushanbe
27.02.2024
Nurmatov Khuseyn
Cầu thủ Tự do
Khosilot Parkhar
05.02.2024
Zaripov Bakhtiyor
Cầu thủ Tự do
Ravshan
25.07.2023
Sanginboev Bokhirdzon
Cầu thủ Tự do
Khujand