Chuyển nhượng FC Bacau 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.01.2024
Anton Catalin
Chuyển nhượng
01.07.2023
Burlacu Diego
Chuyển nhượng
01.07.2023
Vraciu Catalin
Cầu thủ Tự do
Aerostar
01.07.2023
Dudu Druga Constantin
Chuyển nhượng
Dante Botosani
01.01.2024
Anton Catalin
Chuyển nhượng
01.07.2023
Burlacu Diego
Chuyển nhượng
01.07.2023
Vraciu Catalin
Cầu thủ Tự do
Aerostar