Chuyển nhượng FC Ulaanbaatar 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
18.05.2024
Mongonbagana E
Chuyển nhượng
Bavarians
20.03.2024
Park Seong-Gyeol
Cầu thủ Tự do
Jeonnam
16.03.2024
Temuulen Temuulen
Chuyển nhượng
Brera Ilch
01.03.2024
Andersen Filip
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
01.03.2024
Otgonbayar Oyunbaatar
Chuyển nhượng
Khoromkhon
27.02.2024
Teofanov Sasa
Cầu thủ Tự do
Vega Real
21.02.2024
Shimo Hiromitsu
Chuyển nhượng
01.02.2024
Mukoyama Yuma
Cầu thủ Tự do
Bayern Hof
01.01.2024
Kumakura Kaito
Cầu thủ Tự do
Ogre United
31.12.2023
Khosbayar Erdenebayar
Chuyển nhượng
Falcons
31.12.2023
Munkherdene Enkhtaivan
Cầu thủ Tự do
15.12.2023
Gantuyaa Gantogtokh
Chuyển nhượng
Khangarid
30.09.2023
Miki Takuto
Cầu thủ Tự do
Lajong
01.09.2023
Amgalanbat Batbaatar
Chuyển nhượng
Ulaanbaatar City
29.07.2023
Suzuki Akihiro
Cầu thủ Tự do
Bekasi City
20.03.2024
Park Seong-Gyeol
Cầu thủ Tự do
Jeonnam
16.03.2024
Temuulen Temuulen
Chuyển nhượng
Brera Ilch
01.03.2024
Andersen Filip
Chuyển nhượng
Karlovy Vary
21.02.2024
Shimo Hiromitsu
Chuyển nhượng
01.02.2024
Mukoyama Yuma
Cầu thủ Tự do
Bayern Hof
01.01.2024
Kumakura Kaito
Cầu thủ Tự do
Ogre United
01.09.2023
Amgalanbat Batbaatar
Chuyển nhượng
Ulaanbaatar City
18.05.2024
Mongonbagana E
Chuyển nhượng
Bavarians
01.03.2024
Otgonbayar Oyunbaatar
Chuyển nhượng
Khoromkhon
27.02.2024
Teofanov Sasa
Cầu thủ Tự do
Vega Real
31.12.2023
Khosbayar Erdenebayar
Chuyển nhượng
Falcons
31.12.2023
Munkherdene Enkhtaivan
Cầu thủ Tự do
15.12.2023
Gantuyaa Gantogtokh
Chuyển nhượng
Khangarid
30.09.2023
Miki Takuto
Cầu thủ Tự do
Lajong