Chuyển nhượng Forward 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
03.05.2024
Eriksson Sixten
Chuyển nhượng
04.04.2024
Ibrahim Josef
Chuyển nhượng
IFK Eskilstuna
08.02.2024
Kukoyi Ryan
Cầu thủ Tự do
Torns
07.01.2024
Fousseni Bilal
Chuyển nhượng
Orebro
06.07.2023
Shagaxle Hamse
Chuyển nhượng
Orebro
07.01.2023
Windahl Oscar
Cầu thủ Tự do
Orebro Syr.
07.01.2023
Ingves Anton
Cầu thủ Tự do
Orebro Syr.
07.01.2023
Ibrahim Josef
Cầu thủ Tự do
Orebro Syr.
31.12.2022
Nilsson Jesper
Cầu thủ Tự do
29.11.2022
Danho Johannes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Orebro
16.08.2022
Danho Johannes
Cho mượn
Orebro
25.07.2022
Hultberg Henrik
Cầu thủ Tự do
20.07.2022
Bjorkman Daniel
Cầu thủ Tự do
Klaksvik
19.07.2022
Turken Eliyo
Chuyển nhượng
Orebro Syr.
01.07.2022
Mosshagen Hugo
Chuyển nhượng
03.05.2024
Eriksson Sixten
Chuyển nhượng
04.04.2024
Ibrahim Josef
Chuyển nhượng
IFK Eskilstuna
16.08.2022
Danho Johannes
Cho mượn
Orebro
20.07.2022
Bjorkman Daniel
Cầu thủ Tự do
Klaksvik
19.07.2022
Turken Eliyo
Chuyển nhượng
Orebro Syr.
01.07.2022
Mosshagen Hugo
Chuyển nhượng
08.02.2024
Kukoyi Ryan
Cầu thủ Tự do
Torns
07.01.2024
Fousseni Bilal
Chuyển nhượng
Orebro
06.07.2023
Shagaxle Hamse
Chuyển nhượng
Orebro
07.01.2023
Windahl Oscar
Cầu thủ Tự do
Orebro Syr.
07.01.2023
Ingves Anton
Cầu thủ Tự do
Orebro Syr.
07.01.2023
Ibrahim Josef
Cầu thủ Tự do
Orebro Syr.
31.12.2022
Nilsson Jesper
Cầu thủ Tự do
29.11.2022
Danho Johannes
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Orebro