Chuyển nhượng Gorazde 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.03.2024
Mujezinovic Deen
Cầu thủ Tự do
07.03.2024
Reiz Ago
Cầu thủ Tự do
HNK SLOGA
07.03.2024
Rasevic Nenad
Cầu thủ Tự do
Pozarevac
05.03.2024
Bajrica Meris
Cầu thủ Tự do
29.02.2024
Serdarevic Ali
Cầu thủ Tự do
D. Kubin
18.02.2024
Hrustanbegovic Namik
Cầu thủ Tự do
28.01.2024
Handzic Faris
Cầu thủ Tự do
Kakanj
25.01.2024
Brajlovic Bakir
Cho mượn
Novi Pazar
16.01.2024
Tatar Kerim
Cầu thủ Tự do
Leotar
14.01.2024
Harambasic Ivan
Cầu thủ Tự do
GOSK Gabela
14.01.2024
Calakovic Benjamin
Cầu thủ Tự do
Kakanj
07.09.2023
Karalic Adlan
Cầu thủ Tự do
Travnik
31.08.2023
Harambasic Ivan
Cầu thủ Tự do
Metta
21.08.2023
Blagojevis Dario
Cầu thủ Tự do
Sutjeska Foca
15.08.2023
Kozic Adem
Cầu thủ Tự do
Klis Buturovic Polje
07.03.2024
Rasevic Nenad
Cầu thủ Tự do
Pozarevac
05.03.2024
Bajrica Meris
Cầu thủ Tự do
29.02.2024
Serdarevic Ali
Cầu thủ Tự do
D. Kubin
25.01.2024
Brajlovic Bakir
Cho mượn
Novi Pazar
07.09.2023
Karalic Adlan
Cầu thủ Tự do
Travnik
31.08.2023
Harambasic Ivan
Cầu thủ Tự do
Metta
13.03.2024
Mujezinovic Deen
Cầu thủ Tự do
07.03.2024
Reiz Ago
Cầu thủ Tự do
HNK SLOGA
18.02.2024
Hrustanbegovic Namik
Cầu thủ Tự do
28.01.2024
Handzic Faris
Cầu thủ Tự do
Kakanj
16.01.2024
Tatar Kerim
Cầu thủ Tự do
Leotar
14.01.2024
Harambasic Ivan
Cầu thủ Tự do
GOSK Gabela
14.01.2024
Calakovic Benjamin
Cầu thủ Tự do
Kakanj
21.08.2023
Blagojevis Dario
Cầu thủ Tự do
Sutjeska Foca