Câu lạc bộ

Chuyển nhượng Hà Nội FC 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
02.11.2023
Denilson
Cầu thủ Tự do
Avai
25.09.2023
Vũ Minh Tuấn
Cầu thủ Tự do
Bình Định
20.09.2023
Van Thang Tran
Chuyển nhượng
19.09.2023
Trần Văn Đạt
Cầu thủ Tự do
Nam Định
19.09.2023
Nguyễn Văn Vĩ
Cầu thủ Tự do
Nam Định
19.09.2023
Trần Văn Kiên
Cầu thủ Tự do
Nam Định
17.09.2023
Vũ Văn Sơn
Cho mượn
Quảng Nam
17.09.2023
Mạch Ngọc Hà
Cho mượn
Quảng Nam
17.09.2023
Tú Lê Xuân
Cho mượn
Quảng Nam
15.09.2023
Đào Văn Nam
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
14.09.2023
Murzayev Mirlan
Cầu thủ Tự do
11.09.2023
Joel
Chuyển nhượng
Maritimo
08.09.2023
Bùi Hoàng Việt Anh
Cầu thủ Tự do
Công an Hà Nội FC
08.09.2023
Le Tallec Damien
Cầu thủ Tự do
Sochaux
05.09.2023
Wilson Brandon
Cầu thủ Tự do
Đà Nẵng
02.11.2023
Denilson
Cầu thủ Tự do
Avai
20.09.2023
Van Thang Tran
Chuyển nhượng
15.09.2023
Đào Văn Nam
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
11.09.2023
Joel
Chuyển nhượng
Maritimo
08.09.2023
Le Tallec Damien
Cầu thủ Tự do
Sochaux
05.09.2023
Wilson Brandon
Cầu thủ Tự do
Đà Nẵng
25.09.2023
Vũ Minh Tuấn
Cầu thủ Tự do
Bình Định
19.09.2023
Trần Văn Đạt
Cầu thủ Tự do
Nam Định
19.09.2023
Nguyễn Văn Vĩ
Cầu thủ Tự do
Nam Định
19.09.2023
Trần Văn Kiên
Cầu thủ Tự do
Nam Định
17.09.2023
Vũ Văn Sơn
Cho mượn
Quảng Nam
17.09.2023
Mạch Ngọc Hà
Cho mượn
Quảng Nam
17.09.2023
Tú Lê Xuân
Cho mượn
Quảng Nam
14.09.2023
Murzayev Mirlan
Cầu thủ Tự do