Chuyển nhượng Hà Tĩnh 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
10.03.2024
Stephen Michael
Cầu thủ Tự do
Inhulets
01.03.2024
Lương Xuân Trường
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
27.02.2024
Ibara Doniama Prince Vinny
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
26.02.2024
Trinh Minh Khoi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Đồng Nai
25.02.2024
Nguyễn Trọng Hoàng
Cầu thủ Tự do
Sông Lam Nghệ An
31.01.2024
Le Viktor
Chuyển nhượng
Bình Định
10.11.2023
Pinto Paulo
Cầu thủ Tự do
PSM Makassar
01.10.2023
Trinh Minh Khoi
Cho mượn
Đồng Nai
18.09.2023
Edgar Bruno
Cầu thủ Tự do
Bengaluru FC
14.09.2023
Đào Văn Nam
Cầu thủ Tự do
Hà Nội FC
12.09.2023
Nguyen Van Nhuan
Cầu thủ Tự do
Long An
12.09.2023
Trần Đình Tiến
Chuyển nhượng
Sông Lam Nghệ An
12.09.2023
Trần Van Buu
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
12.09.2023
Stephen Michael
Cầu thủ Tự do
Mazembe
12.09.2023
Lâm Anh Quang
Cầu thủ Tự do
Đà Nẵng
01.03.2024
Lương Xuân Trường
Cầu thủ Tự do
Hải Phòng
27.02.2024
Ibara Doniama Prince Vinny
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
26.02.2024
Trinh Minh Khoi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Đồng Nai
25.02.2024
Nguyễn Trọng Hoàng
Cầu thủ Tự do
Sông Lam Nghệ An
31.01.2024
Le Viktor
Chuyển nhượng
Bình Định
18.09.2023
Edgar Bruno
Cầu thủ Tự do
Bengaluru FC
12.09.2023
Nguyen Van Nhuan
Cầu thủ Tự do
Long An
12.09.2023
Trần Đình Tiến
Chuyển nhượng
Sông Lam Nghệ An
12.09.2023
Trần Van Buu
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
12.09.2023
Stephen Michael
Cầu thủ Tự do
Mazembe
12.09.2023
Lâm Anh Quang
Cầu thủ Tự do
Đà Nẵng
10.03.2024
Stephen Michael
Cầu thủ Tự do
Inhulets
10.11.2023
Pinto Paulo
Cầu thủ Tự do
PSM Makassar
01.10.2023
Trinh Minh Khoi
Cho mượn
Đồng Nai