Câu lạc bộ

Chuyển nhượng HAGL 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
06.11.2023
Diakite Abdoulaye
Cầu thủ Tự do
03.11.2023
Jhon Cley
Cho mượn
Công an Hà Nội FC
20.10.2023
Dzilah Martin
Chuyển nhượng
Lumwana Radiants
20.10.2023
Phan Đinh Vũ Hải
Chuyển nhượng
Long An
22.09.2023
Rodrigues Jairo
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
31.08.2023
Phan Du Hoc
Trở về từ hợp đồng cho mượn
TTBD Phù Đổng
31.08.2023
Lê Minh Bình
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PVF-CAND
30.08.2023
Nguyễn Nhĩ Khang
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Đồng Nai
30.08.2023
Paollo
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Nguyen Van Van
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Tran Tran
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
30.08.2023
Nguyễn Văn Anh
Chuyển nhượng
Nam Định
30.08.2023
Lê Minh Bình
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Trần Thanh Sơn
Chuyển nhượng
Công an Hà Nội FC
30.08.2023
Brandao
Cầu thủ Tự do
03.11.2023
Jhon Cley
Cho mượn
Công an Hà Nội FC
20.10.2023
Dzilah Martin
Chuyển nhượng
Lumwana Radiants
20.10.2023
Phan Đinh Vũ Hải
Chuyển nhượng
Long An
22.09.2023
Rodrigues Jairo
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
31.08.2023
Phan Du Hoc
Trở về từ hợp đồng cho mượn
TTBD Phù Đổng
31.08.2023
Lê Minh Bình
Trở về từ hợp đồng cho mượn
PVF-CAND
30.08.2023
Nguyễn Nhĩ Khang
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Đồng Nai
06.11.2023
Diakite Abdoulaye
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Paollo
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Nguyen Van Van
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Tran Tran
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
30.08.2023
Nguyễn Văn Anh
Chuyển nhượng
Nam Định
30.08.2023
Lê Minh Bình
Cầu thủ Tự do
30.08.2023
Trần Thanh Sơn
Chuyển nhượng
Công an Hà Nội FC