Chuyển nhượng HAGL 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
09.05.2024
Nguyễn Kiên Quyết
Chuyển nhượng
Hải Phòng
11.03.2024
Nguyễn Tuấn Anh
Cho mượn
Nam Định
26.02.2024
Trần Quang Thịnh
Cho mượn
Công An Hà Nội
26.02.2024
Ferreira Gabriel
Cầu thủ Tự do
Joinville
26.02.2024
Joao Veras
Cầu thủ Tự do
Botafogo SP
26.02.2024
Bui Tien Dung II
Cho mượn
Công An Hà Nội
26.02.2024
Joao Mario
Cầu thủ Tự do
Bình Định
26.02.2024
Huỳnh Tấn Tài
Cho mượn
Công An Hà Nội
26.02.2024
Jhon Cley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
25.02.2024
Dzilah Martin
Cầu thủ Tự do
31.12.2023
Vũ Minh Hiếu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cheonan City
06.11.2023
Diakite Abdoulaye
Cầu thủ Tự do
03.11.2023
Jhon Cley
Cho mượn
Công An Hà Nội
20.10.2023
Dzilah Martin
Cầu thủ Tự do
FC Loto
20.10.2023
Phan Đinh Vũ Hải
Chuyển nhượng
Long An
09.05.2024
Nguyễn Kiên Quyết
Chuyển nhượng
Hải Phòng
26.02.2024
Trần Quang Thịnh
Cho mượn
Công An Hà Nội
26.02.2024
Ferreira Gabriel
Cầu thủ Tự do
Joinville
26.02.2024
Joao Veras
Cầu thủ Tự do
Botafogo SP
26.02.2024
Bui Tien Dung II
Cho mượn
Công An Hà Nội
26.02.2024
Huỳnh Tấn Tài
Cho mượn
Công An Hà Nội
31.12.2023
Vũ Minh Hiếu
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Cheonan City
03.11.2023
Jhon Cley
Cho mượn
Công An Hà Nội
20.10.2023
Dzilah Martin
Cầu thủ Tự do
FC Loto
20.10.2023
Phan Đinh Vũ Hải
Chuyển nhượng
Long An
11.03.2024
Nguyễn Tuấn Anh
Cho mượn
Nam Định
26.02.2024
Joao Mario
Cầu thủ Tự do
Bình Định
26.02.2024
Jhon Cley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
25.02.2024
Dzilah Martin
Cầu thủ Tự do