Chuyển nhượng Hải Phòng 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.03.2024
Elogo Guintangui Arsene
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
29.02.2024
Lương Xuân Trường
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
01.02.2024
Nguyễn Văn Minh
Chuyển nhượng
Hải Phòng
31.12.2023
Van Meurs Ben
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
30.11.2023
Yuri Mamute
Cầu thủ Tự do
Joinville
07.10.2023
Nguyễn Phú Ngyên
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
01.10.2023
Trần Huu Dang
Cho mượn
HAGL
01.10.2023
Nguyen Nhật Minh
Cho mượn
JMG Academy
23.09.2023
Nguyễn Hải Huy
Chuyển nhượng
Bình Dương
21.09.2023
Lucao
Chuyển nhượng
Đà Nẵng
05.09.2023
Lê Tiến Anh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
01.09.2023
Đàm Tiến Dũng
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
01.09.2023
Nguyễn Trọng Đại
Chuyển nhượng
Nam Định
31.08.2023
Nguyễn Trọng Hiếu
Cầu thủ Tự do
TTBD Phù Đổng
30.08.2023
Lê Trung Hiếu
Cầu thủ Tự do
TTBD Phù Đổng
01.03.2024
Elogo Guintangui Arsene
Cầu thủ Tự do
Bình Dương
01.02.2024
Nguyễn Văn Minh
Chuyển nhượng
Hải Phòng
01.10.2023
Trần Huu Dang
Cho mượn
HAGL
01.10.2023
Nguyen Nhật Minh
Cho mượn
JMG Academy
21.09.2023
Lucao
Chuyển nhượng
Đà Nẵng
05.09.2023
Lê Tiến Anh
Cầu thủ Tự do
Khánh Hòa
01.09.2023
Đàm Tiến Dũng
Cầu thủ Tự do
Thanh Hóa
01.09.2023
Nguyễn Trọng Đại
Chuyển nhượng
Nam Định
29.02.2024
Lương Xuân Trường
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
31.12.2023
Van Meurs Ben
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
30.11.2023
Yuri Mamute
Cầu thủ Tự do
Joinville
07.10.2023
Nguyễn Phú Ngyên
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
23.09.2023
Nguyễn Hải Huy
Chuyển nhượng
Bình Dương
31.08.2023
Nguyễn Trọng Hiếu
Cầu thủ Tự do
TTBD Phù Đổng