Chuyển nhượng Hlucin 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
21.03.2024
Kulig Samuel
Cho mượn
Prostejov
07.03.2024
Levcik Lukas
Chuyển nhượng
Hlucin
28.02.2024
Svrcina Filip
Chuyển nhượng
Polanka nad Odrou
28.02.2024
Stoklasek David
Cho mượn
Ostrava
11.01.2024
Wala Vojtech
Cho mượn
Kromeriz
31.12.2023
Aririerisim Emmanuel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vitkovice
30.12.2023
Dostal Radim
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Opava
17.09.2023
Levcik Lukas
Chuyển nhượng
Hlucin
07.09.2023
Dostal Radim
Cho mượn
Opava
06.09.2023
Bouoli Florentin
Cầu thủ Tự do
Veria
24.08.2023
Aririerisim Emmanuel
Cho mượn
Vitkovice
28.07.2023
Cabadaj Tomas
Cầu thủ Tự do
Vyskov
28.07.2023
Kania Lukas
Cầu thủ Tự do
Trinec
27.07.2023
Frebort Daniel
Chuyển nhượng
Hlubina
11.07.2023
Kobza Martin
Chuyển nhượng
21.03.2024
Kulig Samuel
Cho mượn
Prostejov
07.03.2024
Levcik Lukas
Chuyển nhượng
Hlucin
28.02.2024
Svrcina Filip
Chuyển nhượng
Polanka nad Odrou
28.02.2024
Stoklasek David
Cho mượn
Ostrava
07.09.2023
Dostal Radim
Cho mượn
Opava
06.09.2023
Bouoli Florentin
Cầu thủ Tự do
Veria
24.08.2023
Aririerisim Emmanuel
Cho mượn
Vitkovice
28.07.2023
Cabadaj Tomas
Cầu thủ Tự do
Vyskov
28.07.2023
Kania Lukas
Cầu thủ Tự do
Trinec
11.07.2023
Kobza Martin
Chuyển nhượng
11.01.2024
Wala Vojtech
Cho mượn
Kromeriz
31.12.2023
Aririerisim Emmanuel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Vitkovice
30.12.2023
Dostal Radim
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Opava
17.09.2023
Levcik Lukas
Chuyển nhượng
Hlucin