Chuyển nhượng Hoffenheim 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.02.2024
Schonig Mauritius
Chuyển nhượng
Walldorf
01.02.2024
Dohn Glenn
Cầu thủ Tự do
Dusseldorf
01.02.2024
Samassekou Diadie
Cho mượn
Cadiz CF
29.01.2024
Quarshie Joshua
Cho mượn
Dusseldorf
26.01.2024
Werner Ian
Cầu thủ Tự do
Greifswald
23.01.2024
Fesenmeyer Abdul
Cầu thủ Tự do
Duren
22.01.2024
Jurasek David
Cho mượn
Benfica
21.01.2024
Szalai Attila
Cho mượn
Freiburg
19.01.2024
Justvan Julian
Cho mượn
Darmstadt
15.01.2024
Tandiang Sekou
Chuyển nhượng
Academico Viseu
10.01.2024
Vogt Kevin
Chuyển nhượng
Union Berlin
01.09.2023
Stach Anton
Chuyển nhượng
Mainz
31.08.2023
Asllani Fisnik
Cho mượn
Austria Vienna
30.08.2023
Berisha Mergim
Chuyển nhượng
Augsburg
28.08.2023
Damar Muhammed
Cho mượn
Hannover
01.02.2024
Schonig Mauritius
Chuyển nhượng
Walldorf
01.02.2024
Dohn Glenn
Cầu thủ Tự do
Dusseldorf
22.01.2024
Jurasek David
Cho mượn
Benfica
01.09.2023
Stach Anton
Chuyển nhượng
Mainz
30.08.2023
Berisha Mergim
Chuyển nhượng
Augsburg
01.02.2024
Samassekou Diadie
Cho mượn
Cadiz CF
29.01.2024
Quarshie Joshua
Cho mượn
Dusseldorf
26.01.2024
Werner Ian
Cầu thủ Tự do
Greifswald
23.01.2024
Fesenmeyer Abdul
Cầu thủ Tự do
Duren
21.01.2024
Szalai Attila
Cho mượn
Freiburg
19.01.2024
Justvan Julian
Cho mượn
Darmstadt
15.01.2024
Tandiang Sekou
Chuyển nhượng
Academico Viseu
10.01.2024
Vogt Kevin
Chuyển nhượng
Union Berlin
31.08.2023
Asllani Fisnik
Cho mượn
Austria Vienna