Chuyển nhượng Inter Miami 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
23.04.2024
Rojas Matias
Cầu thủ Tự do
Corinthians
28.03.2024
Weigandt Marcelo
Cho mượn
Boca Juniors
05.03.2024
Jean Mota
Chuyển nhượng
Vitoria
03.03.2024
Yedlin DeAndre
Chuyển nhượng
FC Cincinnati
23.02.2024
Redondo Solari Federico
Chuyển nhượng
Argentinos Jrs
19.02.2024
Jean Corentin
Chuyển nhượng
Inter Miami II
18.02.2024
Gregore
Chuyển nhượng
Botafogo RJ
15.02.2024
Rodriguez Emerson
Cho mượn
Millonarios
31.01.2024
McVey Christopher
Chuyển nhượng
DC United
31.01.2024
Freire Nicolas
Cho mượn
U.N.A.M.- Pumas
30.01.2024
Stefanelli Nicolas Marcelo
Chuyển nhượng
Fehervar FC
29.01.2024
Sar-Sar Farid
Cầu thủ Tự do
Chattanooga
16.01.2024
Arroyo Dixon
Chuyển nhượng
Barcelona SC
09.01.2024
Gressel Julian
Cầu thủ Tự do
Columbus Crew
04.01.2024
Johnson Cameron
Cầu thủ Tự do
Liberia
23.04.2024
Rojas Matias
Cầu thủ Tự do
Corinthians
28.03.2024
Weigandt Marcelo
Cho mượn
Boca Juniors
23.02.2024
Redondo Solari Federico
Chuyển nhượng
Argentinos Jrs
31.01.2024
Freire Nicolas
Cho mượn
U.N.A.M.- Pumas
09.01.2024
Gressel Julian
Cầu thủ Tự do
Columbus Crew
05.03.2024
Jean Mota
Chuyển nhượng
Vitoria
03.03.2024
Yedlin DeAndre
Chuyển nhượng
FC Cincinnati
19.02.2024
Jean Corentin
Chuyển nhượng
Inter Miami II
18.02.2024
Gregore
Chuyển nhượng
Botafogo RJ
15.02.2024
Rodriguez Emerson
Cho mượn
Millonarios
31.01.2024
McVey Christopher
Chuyển nhượng
DC United
30.01.2024
Stefanelli Nicolas Marcelo
Chuyển nhượng
Fehervar FC
29.01.2024
Sar-Sar Farid
Cầu thủ Tự do
Chattanooga
16.01.2024
Arroyo Dixon
Chuyển nhượng
Barcelona SC