• Juventus
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Juventus 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
15.02.2024
Ntenda Jean-Claude
Cho mượn
Sion
14.02.2024
Maressa Tommaso
Cho mượn
Bellinzona
12.02.2024
Cerri Leonardo
Chuyển nhượng
Pescara
01.02.2024
Valdesi Andrea
Cho mượn
Giugliano
01.02.2024
Stramaccioni Diego
Cho mượn
Reggiana
31.01.2024
Pedro Felipe
Cho mượn
Palmeiras
31.01.2024
Alcaraz Carlos
Cho mượn
Southampton
30.01.2024
Stramaccioni Diego
Chuyển nhượng
Reggiana
22.01.2024
Djalo Tiago
Chuyển nhượng
Lille
19.01.2024
Bonetti Andrea
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Taranto
18.01.2024
Ake Marley
Cho mượn
Yverdon
17.01.2024
Crespi Gian Marco
Cầu thủ Tự do
Spezia
17.01.2024
Ranocchia Filippo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Empoli
17.01.2024
Ranocchia Filippo
Chuyển nhượng
Palermo
16.01.2024
Ake Marley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Udinese
12.02.2024
Cerri Leonardo
Chuyển nhượng
Pescara
01.02.2024
Stramaccioni Diego
Cho mượn
Reggiana
31.01.2024
Pedro Felipe
Cho mượn
Palmeiras
31.01.2024
Alcaraz Carlos
Cho mượn
Southampton
22.01.2024
Djalo Tiago
Chuyển nhượng
Lille
19.01.2024
Bonetti Andrea
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Taranto
17.01.2024
Ranocchia Filippo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Empoli
16.01.2024
Ake Marley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Udinese
15.02.2024
Ntenda Jean-Claude
Cho mượn
Sion
14.02.2024
Maressa Tommaso
Cho mượn
Bellinzona
01.02.2024
Valdesi Andrea
Cho mượn
Giugliano
30.01.2024
Stramaccioni Diego
Chuyển nhượng
Reggiana
18.01.2024
Ake Marley
Cho mượn
Yverdon
17.01.2024
Crespi Gian Marco
Cầu thủ Tự do
Spezia