Câu lạc bộ
  • Juventus
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Juventus 2023

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
25.11.2023
Motta Edoardo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Reggiana
25.11.2023
Ventre Alessandro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sampdoria
23.10.2023
Crespi Gian Marco
Cầu thủ Tự do
Crotone
03.09.2023
Lipari Mirko
Cho mượn
Recanatese
01.09.2023
Mazur Patryk
Chuyển nhượng
S. Rzeszow
01.09.2023
Salifou Dikeni-Rafid
Cho mượn
Werder Bremen
01.09.2023
Comenencia Livano
Chuyển nhượng
PSV
01.09.2023
Del Sole Ferdinando
Cho mượn
Latina
01.09.2023
Damiani Samuele
Cho mượn
Palermo
31.08.2023
Del Sole Ferdinando
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Potenza
31.08.2023
Pjaca Marko
Chuyển nhượng
Rijeka
31.08.2023
Bonucci Leonardo
Cầu thủ Tự do
Union Berlin
30.08.2023
Da Graca Cosimo Marco
Cho mượn
Amorebieta
30.08.2023
Cudrig Nicolo
Cho mượn
Perugia
30.08.2023
Riccio Alessandro
Cho mượn
Modena
25.11.2023
Motta Edoardo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Reggiana
25.11.2023
Ventre Alessandro
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sampdoria
23.10.2023
Crespi Gian Marco
Cầu thủ Tự do
Crotone
01.09.2023
Mazur Patryk
Chuyển nhượng
S. Rzeszow
01.09.2023
Salifou Dikeni-Rafid
Cho mượn
Werder Bremen
01.09.2023
Comenencia Livano
Chuyển nhượng
PSV
01.09.2023
Damiani Samuele
Cho mượn
Palermo
31.08.2023
Del Sole Ferdinando
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Potenza
03.09.2023
Lipari Mirko
Cho mượn
Recanatese
01.09.2023
Del Sole Ferdinando
Cho mượn
Latina
31.08.2023
Pjaca Marko
Chuyển nhượng
Rijeka
31.08.2023
Bonucci Leonardo
Cầu thủ Tự do
Union Berlin
30.08.2023
Da Graca Cosimo Marco
Cho mượn
Amorebieta
30.08.2023
Cudrig Nicolo
Cho mượn
Perugia