• Kapfenberg
  • Khu vực:

Chuyển nhượng Kapfenberg 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
30.06.2024
Thalyson
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Wieser Marvin
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Lucho
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Salzburg
30.06.2024
Kerschner Maximilian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ardagger
30.06.2024
Tiba
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Sokcevic Antonio
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Mandler Tobias
Cầu thủ Tự do
Bregenz
30.06.2024
Leimhofer Sebastian
Cầu thủ Tự do
Amstetten
30.06.2024
Szerencsi Niklas
Cầu thủ Tự do
A. Klagenfurt
30.06.2024
Seidl Philipp
Cầu thủ Tự do
ASK Voitsberg
30.06.2024
Wippel Philipp
Cầu thủ Tự do
06.03.2024
Kone Mohamed
Chuyển nhượng
RFS
06.02.2024
Lalic Karlo
Cầu thủ Tự do
NK Krka
15.01.2024
Zubanovic Faris
Cầu thủ Tự do
Zeljeznicar
01.01.2024
Oberbauer David
Chuyển nhượng
30.06.2024
Kerschner Maximilian
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Ardagger
01.01.2024
Oberbauer David
Chuyển nhượng
30.06.2024
Thalyson
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Wieser Marvin
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Lucho
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Salzburg
30.06.2024
Tiba
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Sokcevic Antonio
Cầu thủ Tự do
30.06.2024
Mandler Tobias
Cầu thủ Tự do
Bregenz
30.06.2024
Leimhofer Sebastian
Cầu thủ Tự do
Amstetten
30.06.2024
Szerencsi Niklas
Cầu thủ Tự do
A. Klagenfurt
30.06.2024
Seidl Philipp
Cầu thủ Tự do
ASK Voitsberg
30.06.2024
Wippel Philipp
Cầu thủ Tự do
06.03.2024
Kone Mohamed
Chuyển nhượng
RFS
06.02.2024
Lalic Karlo
Cầu thủ Tự do
NK Krka