Chuyển nhượng Khánh Hòa 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.03.2024
Nguyễn Đình Mạnh
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
10.03.2024
Truong Quoc Minh
Chuyển nhượng
Quảng Nam
07.03.2024
Douglas Coutinho
Cầu thủ Tự do
Nam Định
05.03.2024
Guirassy Mamadou
Cầu thủ Tự do
01.03.2024
Bùi Đình Châu
Cầu thủ Tự do
Sông Lam Nghệ An
01.03.2024
Đinh Văn Trường
Cầu thủ Tự do
Hòa Bình
29.02.2024
Nguyễn Hữu Khôi
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
29.02.2024
Trần Mạnh Hùng
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
27.02.2024
Nguyen Hoang Quoc Chi
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
07.10.2023
Truong Quoc Minh
Cầu thủ Tự do
Brabrand
06.10.2023
Nguyen Sang
Cầu thủ Tự do
Huế FC
06.10.2023
Nguyễn Văn Hiệp
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
06.10.2023
Nguyễn Tuấn Mạnh
Chuyển nhượng
Bình Dương
06.10.2023
Trần Mạnh Hùng
Cầu thủ Tự do
Nam Định
06.10.2023
Đinh Văn Trường
Cầu thủ Tự do
Nam Định
07.03.2024
Douglas Coutinho
Cầu thủ Tự do
Nam Định
01.03.2024
Bùi Đình Châu
Cầu thủ Tự do
Sông Lam Nghệ An
27.02.2024
Nguyen Hoang Quoc Chi
Cầu thủ Tự do
Bình Phước
07.10.2023
Truong Quoc Minh
Cầu thủ Tự do
Brabrand
06.10.2023
Nguyen Sang
Cầu thủ Tự do
Huế FC
06.10.2023
Nguyễn Văn Hiệp
Cầu thủ Tự do
Hà Tĩnh
06.10.2023
Nguyễn Tuấn Mạnh
Chuyển nhượng
Bình Dương
06.10.2023
Trần Mạnh Hùng
Cầu thủ Tự do
Nam Định
06.10.2023
Đinh Văn Trường
Cầu thủ Tự do
Nam Định
22.03.2024
Nguyễn Đình Mạnh
Cầu thủ Tự do
Quảng Nam
10.03.2024
Truong Quoc Minh
Chuyển nhượng
Quảng Nam
05.03.2024
Guirassy Mamadou
Cầu thủ Tự do
01.03.2024
Đinh Văn Trường
Cầu thủ Tự do
Hòa Bình
29.02.2024
Nguyễn Hữu Khôi
Cầu thủ Tự do
Bình Phước